Doniczki wysokie dostępne od ręki: https://don-kwiat.pl/doniczki/doniczki-produkcyjne/doniczki-okragle-wysokie-do-roz/ Trener personalny Wrocław - www.EgoBody.pl - Wrocław Hermanowska 45, Zwycięska 14b, Strachocińska 53

Gospodarka rynkowa

Gospodarka rynkowa działa według kilku podstawowych zasad. Są to przede wszystkim: przewaga prywatnej własności środków produkcji i rynkowa alokacja zasobów. Podstawowym podmiotem gospodarki rynkowej jest przedsiębiorstwo. Prawna definicja przedsiębiorstwa zwraca uwagę na to, że jest to w zasadzie zespół materialnych i niematerialnych składników przeznaczonych do prowadzenia określonego rodzaju działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwo jest z punktu widzenia ekonomii wyodrębnioną pod względem technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym jednostką gospodarczą. Przedsiębiorstwa mogą prowadzić różnego rodzaju typy działalności gospodarczej – produkcyjną, handlową lub usługową. Celem działanie każdego przedsiębiorstwa, bez względu na branże jest uzyskanie nadwyżki przychodów ze sprzedaży czy utargów nad wydatkami, czy inaczej kosztami. Osiąganie i maksymalizacja zysku stanowi podstawowy i bezpośredni cel działalności gospodarczej. Aby go osiągnąć potrzebny jest kapitał, odpowiedni pomysł na biznes i tak zwany talent przedsiębiorczości.