Doniczki wysokie dostępne od ręki: https://don-kwiat.pl/doniczki/doniczki-produkcyjne/doniczki-okragle-wysokie-do-roz/ Trener personalny Wrocław - www.EgoBody.pl - Wrocław Hermanowska 45, Zwycięska 14b, Strachocińska 53

Rynek docelowy

W zależność od założeń każde przedsiębiorstwo może inaczej określić swój rynek docelowy. Podstawą określenia rynku docelowego powinny być dokładnie przeprowadzone badania, na podstawie których określić można potencjalny popyt na określone wyroby. Wybór rynku docelowego uzależniony będzie także od rodzaju wyrobów. Wyróżnia się kilka sposobów określenia rynku docelowego. Przedsiębiorstwo może dla poszczególnych produktów zdecydować się na określenie rynku docelowego w inny sposób. Tak więc w zależność od tego w jaki sposób przeprowadzona zostanie segmentacja rynku, wyróżnia się trzy typowe strategie. Jedną z nich jest kierowanie produktu do wszystkich klientów na rynku, bez przeprowadzana żadnego różnicowania klientów. Wtedy strategia marketingowa oraz reklamowa produktu jest taka sama, gdyż produkt kierowany jest w zasadzie do wszystkich. W przypadku gdy produkty kierowane są do wszystkich potencjalnych odbiorców jednak z zachowaniem podziału na segmenty sytuacja wygląda nieco inaczej.