Trener personalny Wrocław - www.EgoBody.pl - Wrocław Hermanowska 45, Zwycięska 14b, Strachocińska 53 Doniczki wysokie dostępne od ręki: https://don-kwiat.pl/doniczki/doniczki-produkcyjne/doniczki-okragle-wysokie-do-roz/

Strategie marketingowe

Każde niemal przedsiębiorstwo działając na rynku stosuje różnego rodzaju strategie marketingowe. Jedną z bardziej popularnych obecnie jest strategia segmentacji rynku. Polega to na podziale konsumentów na określone grupy, do których produkt będzie kierowany. W niektórych przypadkach określone wersje produktu kierowane mogą być do różnych segmentów. Czasem też przedsiębiorstwo zdecydować może się na produkcję wyrobów dla bardzo wąskiego grona odbiorcy, mogą być to na przykład produkty luksusowe. Wracając jednak do samej strategii segmentacji. Wyróżnia się kilka kryteriów według, których dokonuje się podziału konsumentów na określone grupy. Może być to zarówno wiek, czy dochód. Przy tego rodzaju podziałach stosuje się różnego rodzaju skalę. Podział może być przeprowadzony w oparciu o specjalne przedziały wiekowe dzielące potencjalnych nabywców bardzo dokładnie. Przedziały mogą być też nieco rozmyte, jak i dość umowne na przykład „młodzież”. Innym sposobem podziału może być płeć, miejsce zamieszkania itd. Wszystkie te kryteria można ze sobą łączyć tworząc ściśle określone grupy nabywców, do których produkt będzie kierowany. Strategię tego typu stosuje się bardzo często ponieważ mało, który produkt może być kierowany do wszystkich konsumentów.