Doniczki wysokie dostępne od ręki: https://don-kwiat.pl/doniczki/doniczki-produkcyjne/doniczki-okragle-wysokie-do-roz/ Trener personalny Wrocław - www.EgoBody.pl - Wrocław Hermanowska 45, Zwycięska 14b, Strachocińska 53

Segment rynku docelowego

Jedną z ważniejszych cech określonych segmentów rynku jest ich dostępność. Na podstawie tej cechy podjąć można decyzję o tym czy opłaca się produkcja wyrobów przeznaczonych dla tego określonego segmentu. Po dokładnym wyodrębnieniu segmentów ocenić można między innymi ich dostępność. W strategii segmentacji dostępność oznacz skłonność konsumentów, którzy są zaliczani do określonej grupy do zakupu nowych produktów. Ustala się jak bardzo konsumenci przywiązani są do marek firm funkcjonujących w danym segmencie od dłuższego czasu. Na podstawie tej analizy ocenić można czy istnieje szansa na to, że konsumenci porzucą dotychczasowe przyzwyczajenia i zainteresują się nowym produktem. Bania rynkowe ukierunkowane powinny być także na określenie jakie czynniki odgrywają największą rolę w procesie wyboru określonych produktów przez konsumentów. Pozwoli to na skuteczniejsze konkurowanie z działającymi w danym segmencie przedsiębiorstwami. Jednakże w przypadku niektórych produktów, zwłaszcza tych w których marka i renoma firmy odgrywają dużą rolę, konkurowanie ze znanymi firmami może być niemalże niemożliwie.