Trener personalny Wrocław - www.EgoBody.pl - Wrocław Hermanowska 45, Zwycięska 14b, Strachocińska 53 Doniczki wysokie dostępne od ręki: https://don-kwiat.pl/doniczki/doniczki-produkcyjne/doniczki-okragle-wysokie-do-roz/

Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzedzone powinno być złożeniem stosownego wniosku w Urzędzie Miasta lub Gminy. Właściwy będzie Urząd Miasta, w miejsc zamieszkania przyszłego przedsiębiorcy. We wniosku zawrzeć należy kilka podstawowych informacji na temat zakładanego przedsiębiorstwa oraz prowadzonej działalności gospodarczej. Najczęściej umieszcza się informacje dotyczące zarówno przedsiębiorcy jaki zakładanego przedsiębiorstwa. Informacje, jakich udzielić powinien o sobie przedsiębiorca to przede wszystkim dane personalne. W przypadku danych dotyczących przedsiębiorstwa umieszcza się jego nazwę, oraz adres siedziby przedsiębiorstwa. Zawrzeć należ też informacje o zakresie działalności jaką ma zamiar prowadzić przedsiębiorca. Zawrzeć trzeba pełny zakres usług, gdyż prowadzenie działalności w zakresie usług nie wymienionych skutkować może różnego rodzaju karami. Po złożeniu wniosku w urzędzie miasta lub gminy udać należy się jeszcze do Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Skarbowego. Dopełnienie wszystkich formalności trwa przeważnie około miesiąca, czasem trochę dłużej.