Trener personalny Wrocław - www.EgoBody.pl - Wrocław Hermanowska 45, Zwycięska 14b, Strachocińska 53 Doniczki wysokie dostępne od ręki: https://don-kwiat.pl/doniczki/doniczki-produkcyjne/doniczki-okragle-wysokie-do-roz/

Wyodrębniony segment rynku

Każdy prawidłowo wyodrębniony segment rynku charakteryzować powinien się kilkoma cechami. Jedną z nich jest mierzalność. Jest to cecha, która pozwala określić wielkość segmentu rynku. Jej wyodrębnienie nastąpić powinno jeszcze przed wybraniem segmentów rynku, do których kierowany będzie produkt ponieważ wielkość segmentu ma także duże znaczenie. Segmentacji dokonać można na podstawie wieku czy wykształcenia potencjalnych nabywców. Pozwoli to na podstawie danych statystycznych określić jak duże są poszczególne segmenty i jak może mieć to wpływ na wysokość sprzedaży w danym segmencie. Zmierzenie ilości osób, które znaleźć mogą się w poszczególnych segmentach może być przeprowadzone także za pomocą innych metod. W niektórych, szczególnych przypadkach wielkość poszczególnych segmentów może nie mieć większego znaczenia dla strategii sprzedaży opracowanej przez przedsiębiorstwo. Oprócz mierzalności każdy wyodrębniony segment rynku charakteryzować powinien się także innymi cechami. Należą do nich rozległość oraz dostępność. Na podstawie wszystkich cech segmentu można wybrać najbardziej odpowiednie dla konkretnych produktów.